Image

Działalność Kancelarii polega na wykonywaniu usług prawniczych dla osób fizycznych i prawnych, w szczególności dla osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie powiatów: grodziskiego, nowotomyskiego, kościańskiego i wolsztyńskiego.

W ramach usług prawniczych Kancelaria oferuje: doradztwo prawne w formie porad prawnych lub opinii prawnych, zastępstwo procesowe przed Sądami i przed innymi organami, przygotowywanie projektów pism i umów, sporządzanie pozwów, odpowiedzi na pozew, wniosków w postępowaniu nieprocesowym, środków zaskarżania, a także innych pism procesowych.

Kancelaria Adwokacka adwokata Aleksandra Grzywaczewskiego prowadzi sprawy toczące się przed Sądami Rejonowymi, Sadami Okręgowymi, Sadami Apelacyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym. W szczególności Kancelaria prowadzi sprawy Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. i jego wydziałów zamiejscowych w Nowym Tomyślu i Wolsztynie oraz Sądu Rejonowego w Kościanie.