Image

Kancelaria Adwokacka zajmuje się udzielaniem porad prawnych i reprezentacją procesową osób fizycznych i prawnych w sprawach cywilnych, a także obroną oraz reprezentacją w sprawach karnych.

Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w udzielaniu porad prawnych i reprezentacji procesowej w sprawach z następujących dziedzin prawa cywilnego:

 

  • Prawo spółdzielcze,

  • Prawo „lokalowe”, w tym sprawy powstałe na gruncie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy o własności lokali i ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

  • Prawo rodzinne, w tym sprawy o rozwód, o separację oraz dotyczące władzy rodzicielskiej, alimentów, kontaktów z dziećmi, opieki i kurateli,

  • Prawo spadkowe, w tym sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i o dział spadku,

  • Ogólnie pojęte prawo cywilne, w tym w szczególności sprawy o zapłatę należności wynikających z umów, sprawy gospodarcze, sprawy dotyczące zniesienia współwłasności, a także podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,

  • Prawo ubezpieczeniowe, w szczególności sprawy dotyczące roszczeń odszkodowawczych.